omogenon 18 gramiko

 ΘΕΜΑ: ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για μικρό εκθεσιακό χώρο που στεγάζεται από οριζόντια πλάκα ανεπίχριστου οπλισμένου σκυροδέματος (ασοβάντιστο μπετόν). Η πλάκα φέρεται από δέκα (10) ανεπίχριστους στύλους οπλισμένου σκυροδέματος, κυκλικής διατομής διαμέτρου 0,30μ., που διατάσσονται σε κάνναβο 3,60μ.x4,80μ. και εισέχουν από το περίγραμμα της πλάκας, όπως φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης με διακεκομμένη γραμμή. Κάτω από την πλάκα και χαμηλότερα από το ελεύθερο ύψος του χώρου έκθεσης, οργανώνονται τα εξής:

- ανατολικά, ένα μικρό ανεξάρτητο κτίσμα που περιλαμβάνει τους κλειστούς χώρους υποδοχής και λουτρού,

- βόρεια, ένα ανεξάρτητο κτίσμα της αίθουσας προβολών,

- νότια, ένας πέτρινος ανεπίχριστος τοίχος πάχους 0,50μ., που λειτουργεί ως φόντο για τα εκθέματα.

Η είσοδος στο χώρο γίνεται από τη νότια πλευρά (στάθμη +1,05μ.) στην οποία υπάρχουν στηθαία από ανεπίχριστο σκυρόδεμα πάχους 0,30μ. . Ο χώρος της έκθεσης αναπτύσσεται πάνω σε πλατφόρμα-βάση από ανεπίχριστο σκυρόδεμα, σε ύψος 0,60μ. πάνω από το έδαφος (στάθμη εδάφους ±0,00), όπως φαίνεται στα σχέδια που δίνονται.

Η στάθμη της έκθεσης (+0,60μ.) συνδέεται με το έδαφος μέσω σκαλοπατιών.

Δυτικά και πάνω στο έδαφος, υπάρχει χαμηλό βάθρο εκθέματος, με φόντο επιχρισμένο τοίχο πάχους 0,20μ. και με χάραξη τόξο κύκλου, όπως φαίνεται στην κάτοψη.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Όλοι οι τοίχοι των κλειστών χώρων (υποδοχής, λουτρού, αίθουσας προβολών) είναι επιχρισμένοι και έχουν πάχος 0,30μ.

2. Οι κάσες των κουφωμάτων είναι μεταλλικές, έχουν διατομή 0,05μ.x0,05μ. και είναι τοποθετημένες στο μέσον του πάχους του τοίχου.

3. Οι διαστάσεις των κουφωμάτων που δίνονται στο σχέδιο είναι από τοίχο σε τοίχο, δηλαδή περιλαμβάνουν και το πάχος των κασών.

4. Το πάχος όλων των φύλλων των θυρών είναι 0,05μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων, καθώς και ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων, είναι της επιλογής του υποψηφίου.

2. Όλες οι διαστάσεις είναι σε μέτρα (μ.) και όσες δεν αναγράφονται προκύπτουν από τις υπόλοιπες.

3. Το δένδρο στην ανατολική πλευρά είναι κυπαρίσσι.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Α. Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών, τα εξής:

1. Η κάτοψη και η βόρεια όψη σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.

2. Όλα τα επί μέρους στοιχεία και οι γραμμές που συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα σχέδια, όπως κουφώματα, γραμμές ανάβασης, διακεκομμένες γραμμές προβολών.

3. Το σύμβολο του Βορρά, που είναι της επιλογής του υποψηφίου.

4. Ο τίτλος του θέματος ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ και οι τίτλοι των δύο σχεδίων ΚΑΤΟΨΗ και ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης ή με ελεύθερο χέρι.

Β. Να σχεδιαστούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης, κατ’ επιλογήν του υποψηφίου, τα εξής:

1. Οι υψομετρικές καμπύλες και ο συμβολισμός του χώματος, όπως φαίνονται ενδεικτικά στα σχέδια, με μολύβι.

2. Το δένδρο και οι θάμνοι στα σχέδια της κάτοψης και της βόρειας όψης, με μολύβι.

3. Οι γραμμές του καννάβου στο σχέδιο της κάτοψης, με μολύβι.

4. Τα ίχνη των σανίδων (πλάτους 0,10μ.) στο ανεπίχριστο σκυρόδεμα της πλάκας και στα στηθαία στο σχέδιο της βόρειας όψης, με μολύβι.

5. Δείγμα της λιθοδομής σε ένα τμήμα της περιοχής ΑΒΓΔΕΖΑ του πέτρινου τοίχου στο σχέδιο της βόρειας όψης, με μολύβι.

6. Ο συμβολισμός της κυρτότητας του τοίχου της αίθουσας προβολών (με κατακόρυφη διαγράμμιση, σύμφωνα με τις σχεδιαστικές συμβάσεις) στο σχέδιο της βόρειας όψης, με μολύβι.

Γ. Να μην σχεδιαστούν:

α) στην κάτοψη

Η επίπλωση στον χώρο υποδοχής και στην αίθουσα προβολών, καθώς και τα είδη υγιεινής στον χώρο του λουτρού.

β) στη βόρεια όψη

Οι γραμμές του καννάβου, ο συμβολισμός της κυρτότητας των στύλων και του τοίχου του χώρου υποδοχής, καθώς και τα ίχνη των σανίδων στην πλατφόρμα-βάση του χώρου της έκθεσης.

Δ. Να μην διαγραμμισθούν τα τεμνόμενα στοιχεία των τοίχων στο σχέδιο της κάτοψης.

Ε. Να μην αναγραφούν:

1. Οι διαστάσεις και οι στάθμες στα σχέδια της κάτοψης και της βόρειας όψης.

2. Τα γράμματα, οι αριθμοί και οι λέξεις που αναφέρονται στους χαρακτηρισμούς των επιμέρους χώρων.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Να διανεμηθούν στους υποψηφίους τα δύο (2) φύλλα με τα σχέδια-υποδείγματα και οι πέντε (5) σελίδες του θέματος.

2. Ο υποψήφιος κατά την αποχώρησή του επιστρέφει στους επιτηρητές τα φωτοαντίγραφα, τα φύλλα με τα σχέδια-υποδείγματα, καθώς και όλα τα πρόχειρα χαρτιά.

3. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας πρέπει να παραμένουν αναμμένα.

5. Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο).

6. Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.

7. Μετά την παρέλευση του πρώτου 3ώρου δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα 15λέπτου διαλείμματος χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ώρου.

8. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους.

9. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.

10. Έναρξη του χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φύλλων με τα σχέδια-υποδείγματα και των φωτοτυπιών στους υποψηφίους.

11. Δυνατότητα αποχώρησης: 14:00.

12. Ο χρόνος λήξης της εξέτασης να αναγραφεί στον πίνακα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

  • 1